April 28, 2010

خاطرات حسین قلی خان نظام السلطنه مافی، سندی ست در شرح برخی شیوه های ساختمان سازی در عهد قاجار

April 27, 2010

وبلاگ تازه ای درباره ی اصفهان

نظام السلطنه مافی، از رجال قاجار، در خاطرات خود از تغییر مسیر زاینده‌رود در محل پل زمان‌خان در عهد صفوی نوشته است. می‌نویسد: «این پل را که زمان‌خان نامی در عهد صفویه بر روی زاینده‌رود بسته است، از غرایب است. در جنب مجرا، یک قطعه زمین سنگ بوده است. اول در روی او طاقی برای پل بنا کرده‌اند، در نهایت استحکام. بعد از طاق و به مسافتی بالاتر از طاق، زمین را به وسعت مجرای آب رودخانه کنده‌اند تا با کف رودخانه محاذی شده است. بعد از آن جلوی آب را از مجرای سابق بسته و آب را به مجرای محکم که زیر پل است انداخته‌اند و آن مجرای سابق را آنقدر خاک و سنگ و چوب ریخته‌اند که به‌کلی آب طبعا میل به آنجا نمی‌کند.» (حسین قلی‌خان نظام السلطنه مافی/ خاطرات/ به کوشش معصومه مافی و منصوره اتحادیه/ نشر تاریخ ایران/ 1386) این موضوع آیا نظریه‌ی تغییر جهت زاینده‌رود در محل سی‌وسه پل را قوت می‌دهد؟ ضمنا این کتاب، مثل کتاب دیگری از همین ناشر (خاطرات میرزا عبدالجواد اخوت)، پر از غلط چاپی‌ست.

April 19, 2010

بتاز محمود، بتاز. روزی هم نوبت "ما" می رسد

April 11, 2010

تنها موجودی که نبودش به چرخه ی حیات آسیبی نمی رساند، انسان است. شیخ ما گفت روزی

April 07, 2010


این روزها و یکی دو ماهی ست که سخت سرگرمم به نوسازی ساختمانی، البته نه قدیمی، در محله ی سنگ تراش های محله ی جلفا با این چشم انداز

April 05, 2010

ناصر غیاثی، داستان نویس ایرانی ست که در آلمان تاکسی می راند. دو کتاب با نام "تاکسی نوشت ها" دارد که من اولی را بخصوص خیلی دوست دارم و اما تاکسی نوشت های کوتاه تازه اش که البته نه اصلا به خوبی آن قبلی ها

تمام شد. در آستانه ی 40سالگی، تمام زندگی ام در مملکتی دیکتاتورزده سپری شد، هرچند من خوب زندگی کردم