June 28, 2010


June 25, 2010

از لذت های معماری یکی هم این است که در فضاهایی به سر می بریم که نیستند، مثل حالا که در فضای ساختمان اداری سازمان آب اصفهان به سر می برم که خیلی دوستش دارم

June 24, 2010


June 21, 2010


June 18, 2010

شباهت های ناگزیر

کتابی یافته‌ام به‌نام [...] با عنوان فرعی: نشانه‌شناسی سانسور و سکوت سخن. (محمد رضایی راد/ انتشارات طرح نو) درواقع روی جلد، عنوان دوم به‌جای عنوان اصلی آمده اما نویسنده در پیش‌گفتار و مقدمه اشاره‌ می‌کند که نام کتاب او فقط [...] است. یاد شعر خودم افتادم با عنوان [...]. من این شعر را سال 87 نوشتم بی آن که روحم از این کتاب خبری داشته باشد. کتاب خیلی خوبی‌ست. توصیه می‌کنم بخوانید حتما

June 15, 2010


June 12, 2010

بیست و دو خردادJune 09, 2010

رقصم گرفته بود
مثل درختکی در باد
آن جا کسی نبود
غیر از من و خیال و تنهایی
این شعر از کی ست؟ سهیل نفیسی خوانده است و عجیب خودم را می یابم در این شعر وقتی به بیابان می روم

می خواهم شروع کنم به روزنگاری حرفه ام. این که هرروز روی چه پروژه ای کار می کنم با تفصیلات طرح ها و تصاویر و اسکیس ها

June 06, 2010