November 25, 2004

یک. هک شده ام. حداقل آی دی یاهو که هک شده است. دوستان تلفن زدند و گفتند یک نفر با همان آی دی من برای آن ها پیغام فرستاده. احساس می کنم زیر یک ذره بین بزرگ قرار دارم بی آن که بدانم کجاست؟ یا شاید بی آن که بدانم خودم کجام؟

دو. مدتی پیش چندتایی شعر برای مجله ی هفت فرستادم. پس از مدتی ایمیلی زدند با این نقل به مضمون که: شعرهای خوبی ست. در دست بررسی ست. راستی شما با آقای اخوت نویسنده نسبتی دارید؟ امیدواریم نداشته باشید چون اگر داشته باشید و بخواهیم شعرهایتان را چاپ کنیم، به شبهه های رفیق بازی هفت دامن زده خواهد شد

2 Comments:

At 3:24 PM, Anonymous Anonymous said...

حتي وقتي مي خوندم صداي آقاي اخوت را مي‌شنديم !

 
At 10:19 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام،اميدوارم از ين پس بيشتر احتياط کنيد.راجع به عکس چه تصميمی داريد البته،اگر امکانش باشد.شاد باشيد.

 

Post a Comment

<< Home