June 13, 2005

شده است که برای خواندن کتابی یا کتاب‌هایی به هیجان بیایید و لحظه‌شماری کنید و سراز پا نشناسید؟ حتما شده است. من این روزها دوباره این احساس بسیار خوش را تجربه کردم از خواندن "برج ایفل" رولان بارت، که برای اولین بار می‌دیدم یک فیلسوف و ادیب چه‌قدر به معماری نزدیک می‌شود و مشخصا آن را بازخوانی و تاویل می‌کند، و حالا هم که دارم "نوشتن با دوربین"، گفت و گوی پرویز جاهد با ابراهیم گلستان را می‌خوانم. دیشب شروع کردم و دارم می‌بلعمش. و چه لذتی دارد اگر روز جمعه، 27 خرداد، را به‌خصوص یک‌سر به خواندن این کتاب سر کنم و نه هیچ کار دیگری. به‌خصوص روز جمعه، 27 خرداد 1383 را

0 Comments:

Post a Comment

<< Home