June 21, 2005

سناریوی فوق العاده ای ست. برای جمهوری اسلامی از این بهتر نمی شد: اصلاح طلبان محترم و ارج مند حالا به معلوم الحال ترین و البته مرموزترین رجل جمهوری اسلامی رای می دهند و رای دادن به او را به شدت تبلیغ می کنند. می ترسم و البته مطمئنم با نهایت تاسف که این منجلاب عمیق تر خواهد شد
یادم می آید که در انتخابات سال 76 بسیاری می گفتند باید به خاتمی رای داد تا میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم. حالا هم همین را می گویند. میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند. اما عجیب و هشدار دهنده نیست که پس از گذشت 8 سال، حالا "بد"مان از "بد" آن روز خیلی بدتر است؟
باز هم رای ندادن رفتاری ست انفعالی؟

1 Comments:

At 1:06 PM, Anonymous Anonymous said...

با نظر شما موافقم. تصور كنيد دژخيم بالاي سر زنداني ايستاده و به او مي گويد براي مردن دو راه داري 1- طناب 2-خوردن سيانور. زنداني بيچاره مانده است كه ميان بد و بدتر كدام را انتخاب كند اما گويا به عقلش نمي رسد كه راه سومي هم هست : نمي خواهم بميرم. حدلقل نمي خواهم كه بدست خودم بميرم! متاسفانه حافظه جامعه ما بسيار ضعيف است و عده اي از اين ضعف مفرط و خنگي مزمن نهايت استفاده را مي برند.
ارادتمندوحيد

 

Post a Comment

<< Home