October 19, 2005

اين نوشته را دو سال پيش هم در وبلاگ قبلي ام گذاشتم اما اين روزها كه پس از مدت ها سوار تاكسي شدم دوباره آن زخم كهنه سر باز كرد
تاكسی‌سواری هم در اين مملكت داستان خودش را دارد. از اتفاق، موضوع بسيار بكری برای كار است. اگر والتر بنيامين در ايران و اصفهان امروز می‌زيست حتما در كتاب ”پاساژها“ يا ”خيابان يك‌طرفه“ به اين موضوع می‌پرداخت. آ. ۵ نفر می‌چپند توی يك پيكان كه فقط راه می‌رود و بوق می‌زند. بخاری البته دارد اما كولر كه ندارد و وای به روزهای داغی مثل اين روزها.
ب. ترتيب نشستن مسافرها اگر زن و مرد باشند يك پروژه است كه آقای راننده شايد در معدود مواردی كه از ”مغز“‌ش استفاده می‌كند حل‌كردن اين پروژه است: - اگر همه آقا يا همه خانم باشند كه مشكلی‌ نيست. - اگر ۲ آقا و ۳ خانم باشند، ۲آقا جلو می‌نشينند و ۳ خانم عقب و برعكس. (البته سن مسافرها و اين كه ”باهم“ هستند يا نه در اين معادلات چندين مجهولی تغييراتی می‌دهد.) - اگر ۱ خانم و ۴ آقا باشند، خانم حكما بايد عقب بنشيند ولو اين‌كه ۳تا از آقايان ”باهم“ باشند و قبلا عقب نشسته‌باشند و برعكس. - اگر ۳ خانم عقب نشسته باشند و يك آقا از راه برسد و جلو بنشيند، مسافر بعدی بايد يك آقا باشد ولو اين‌كه ۱۰۰تا خانم منتظر تاكسی باشند. تاكسی با ۴ مسافر در انتظار يك مسافر هم‌جنس با مسافر جلويی می‌ماند گاهی تا يك ربع.(حكم: يك آقا و يك خانم اگر باهم نباشند نبايد جلو بنشينند.) - اگر در صندلی عقب يك خانم و در كنارش يك آقا نشسته باشد و يك جای خالی هم باشد و يك خانم بخواهد سوار شود بايد آقا پياده شود تا خانم سوار شود تا ۲ خانم كنار هم باشند و برعكس. اگر اين قانون رعايت نشود، نفر وسط تنش می‌خارد و آقای راننده به او تذكر می‌دهد. - اگر يك خانم و آقا كه ”باهم“ هستند، عقب نشسته‌باشند و خانم وسط نشسته باشد و كنار او (سمت راست) هم يك جای خالی باشد و آقايی بخواهد سوار شود بايد ماشين را دور بزند و از سمت چپ سوار شود تا در كنار آقا قرار بگيرد و گرنه غيرت آقای همراه خانم و غيرت آقای راننده گريبا‌ن‌گيرش می‌شود. - شيشه‌های تاكسي، به جز شيشه‌ی سمت راننده، معمولا دسته‌ ندارد. - در عقب، سمت راننده، معمولا از بيرون و فقط توسط آقای راننده باز می‌شود.مراجع تقليد، تكليف آداب تاكسی‌سواري و آداب اينترنت را هنوز در رساله‌هاشان روشن نكرده‌اند كه البته راننده‌گان محترم زحمت اولی را كشيده‌اند.

4 Comments:

At 11:37 AM, Anonymous Anonymous said...

تکلیف اینرنتتان را که معلوم کرده اند. به گمانم شما رساله تان را به روز نکرده اید. آیت الله سیستانی عمل چت کردن رابه دلیل احتمال بروز فساد حرام اعلام کردند و جناب حسنی هم خطبه ای طولانی در باب این تر نت و اون ترنت خواندند و گفتند هی این جوان ها از این روم به آن روم می روند و آن چه نباید می کنند و ... . اگر هم که بخواهی موضوعی را گوگل کنی، طبق قوانین جمهوری اسلامی نباید کلمه ی زن و اعضای بدن و هزار کوفت دیگر در آن باشد. تکلیف از این روشن تر!.

 
At 11:59 PM, Anonymous Anonymous said...

چند وقت پیش یکی از دوستان با دوست دخترش که آلمانی بوده میروند ایران.اون دختر کنجکاو که ۲۵ سال دارد فقط ۳۰ حلقه فیلم ۳۶ تایی از «عجایب »تهران عکس گرفته بود که در بین آنها تعداد زیادی عکس از همین تاکسیهای کشور ایران زمین بود.پیکانهایی که ۵ نفر مسافر در آن می چپند....حقیقت خیلی خجالت کشیدم اون وقتی که دیدم اون دختر داره اون عکسها را به دوستانش نشون می ده و اونها با تحیر نگاه می کنند...اینهم یکی از افتخارات قوم آریایی است. شاهرخ

 
At 9:59 PM, Anonymous Anonymous said...

من دختر سختي نيستم ولي جز دخترهايي هستم كه در تاكسي حتما پهلوي يك خانم مي نشينم. و اگر مجبور باشم پهلوي آقايي بشينم حتما بايد در عقب تاكسي باشم و كنار در باشم. تا بتوانم خودم را باريك كنم و به در بچسبانم. چون شما مردها واقعا وحشتناك ديوانه مي شويد. بعضي هايتان در خيابان و تاكسي و كوچه پس كوچه هاي شهر ديوانه مي شويد. و بعضي ديگر مثل شما كه شخصيت جنتل معابانه يي دارند معمولا در محيط هاي بسته ي مثل منازل ديوانه مي شويد. خوب طبيعي است كه در محيط بسته مثل منازل انتخاب با خود آدم است و مي شود آن را به راحتي پذيرفت . اما كوچه و خيابان كه انتخاب خود آدم نيست. پس بهتر است كه شما مردان محترم در هر قشري كه باشيد به ما خانم ها حق بدهيد

 
At 1:03 AM, Anonymous Anonymous said...

....حسابی خندیدم....تا باشه از این دیوانگیها...ما که این سرما و هوای مه آلود آلمان کاری باهامون کرده که توی خونه به این راحتی دیوونه نمی شیم.

 

Post a Comment

<< Home