November 07, 2005نيمه‌ي شمالي اصفهان با نيمه‌ي جنوبي، دو دنياي متفاوت است. مي‌توانم مفصل از نشانه‌هاي اين شقاق بگويم اما اين روزها نشانه‌ي تازه‌اي يافته‌ام و آن، تفاوت كاراكتر درخت‌هاست: چه شور و شوريدگي‌اي دارند درختان نيمه‌ي شمالي شهر. شور و شوريدگي چنارهاي پير كه خدا مي‌داند چه خاطراتي دارند. انگار هركدام در لحظه اي از رقصي شورانگيز به سر مي برد. همه كژ و مژ. گاهي كه از كنارشان با ماشين مي گذرم خيال مي كنم هم الان است كه بخورم به كمر خميده شان كه درست و حسابي آمده است وسط خيابان. چنارهاي شوريده‌ي عباس‌آباد، اردي‌بهشت، چهارباغ، آذر و هرجاي ديگر آن نيمه‌ي قديمي. درست برعكس درخت‌هاي اتو‌كشيده و شق‌ورق نيمه‌ي جنوبي

2 Comments:

At 9:44 PM, Anonymous Anonymous said...

تصوير خيلي قشنگي است

 
At 11:26 AM, Anonymous Anonymous said...

سلاو آرش امیدوارم خوب باشی.این درخت حد فاصل بین شمس آبادی و خیابان آذر نیست؟من مدرسه راهنمائیم صدوقی بود،در عباس آباد و این مکان برایم خیلی آشناست.چقدر دلم تنگ شده برای یک قدم زدن کنار مادی نیاسر و سری به کتابفروش آقای مطیعی زدن....

 

Post a Comment

<< Home