November 01, 2006

در شهر، هر شهري، گوشه هاي فراموش شده اي هست كه گويي زمان در آن جاها سال هاست ايستاده است. يكي از اين جاها در اصفهان، داروخانه اي ست به نام خورشيد در كنار ميدان شكرشكن. از قفسه ها و داروهاي خاك گرفته و آب و رنگ جعبه هاي داروها به نظر مي رسد 20-30 سالي باشد در اين داروخانه بسته باشد و از ياد رفته باشد

1 Comments:

At 4:12 PM, Anonymous Anonymous said...

یکی از این مکان ها هم توی خیابان آذر می شود پیدایش کرد. قبل از چهارراه آذر، سمت راست، روبه روی دبستان. یک کتابفروشی. کتابهایی را که سالها پیش افتاده جلوی ویترین هنوز می توانی ببینی. سری هم به آنجا بزن.
هرالا

 

Post a Comment

<< Home