March 30, 2007

چه چنارها
چه چنارها
چه چنارها که کلاغ‌ها
از چنارها بلند می‌شوند
چرخ می‌زنند
دور می‌شوند
چرخ می‌زنند
برمی‌گردند
به چنارها
چه چنارها
چه چنارها
که کلاغ‌ها
با هزارها
قارُ قارُ قارُ قار
قال می‌کنند
دور می‌شوند
محو می‌شوند
در تاریک روشن غروب‌های ما.
اصفهان. اسفند 85-فروردین 86

0 Comments:

Post a Comment

<< Home