March 20, 2007

رابطه‌ی دموکراسی و خانه‌تکانی را می‌دانید؟ رابطه‌ی خانه‌تکانی و دموکراسی این است که وقتی خانه‌تکانی می‌کنیم (و فقط وقتی خانه‌تکانی می‌کنیم) از خودمان می‌پرسیم زندگی در یک کشور آزاد با شغل شیشه‌شوری بهتر است یا زندگی در خراب‌شده‌ی دیکتاتورزده‌ای با شغل خوب؟
رابطه‌ی معماری و خانه‌تکانی را می‌دانید؟ رابطه‌ی معماری و خانه‌تکانی این است که وقتی خانه‌تکانی می‌کنیم (و فقط وقتی خانه‌تکانی می‌کنیم) به معمارهایی که شیشه‌خورهای زیاد طراحی می‌کنند ناسزا می‌گوییم و معتقد می‌شویم که تا می‌شود از سطوح افقی خاک‌گیر باید پرهیخت و خانه‌ها را تا می‌شود باید کوچک‌تر طراحی کرد.

1 Comments:

At 7:50 PM, Anonymous Anonymous said...

چه جالب.
يك پست بود كه نوشتم، درفتش كردم و بعد هم پاكش كردم.
اون پست، اين بود:
"در چند هفته اخير به اين نتيجه رسيد‌ه‌ام كه يك خانه 50 متری هم برای زندگی كفايت می‌كند!"

 

Post a Comment

<< Home