July 13, 2007

بشود که روزگاری در قانون اساسی ایران، ماده ای باشد مثل ماده ی 2 قانون اساسی 1958 فرانسه
فرانسه [ایران] کشوری است جمهوری و لائیک. جمهوری فرانسه، برابری همه ی شهروندان در برابر قانون را بدون تمایز خاستگاه، نژاد یا دین و مذهب تضمین می کند و به همه ی باورها و اعتقادها احترام می گذارد
نقل از : گی آرشه/ لائیسیته/ عبدوالوهاب احمدی/ نشر آگه

1 Comments:

At 2:56 AM, Anonymous Anonymous said...

آقا شما هم یه‌پا فرانکوفون هستی‌ها! خب حق هم داری
;)

 

Post a Comment

<< Home