January 11, 2008

مروری بر ساختمان جدید نیویورک تایمز و رنزو پیانو. این "بانوی کبود" را، به تفصیل بیش تر و فنی تر، می توانید در این جا هم ببینید

1 Comments:

At 8:02 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام حرفهای خوبی می زنی با ما هم باشید

 

Post a Comment

<< Home