September 18, 2008

دیشب شراب انداختیم
بیست و هفت شهریور هشتاد و هفت

1 Comments:

At 5:09 AM, Anonymous Anonymous said...

من هم امروز شراب انگور انداختم
هر چی گشتم انگور شانی گیرم نیومد و به اجبار از انگور سیاه هسته دار استفاده کردم
حدود چهارده کیلو گذاشتم
فکر کنم چیزی حدود 12 لیتر شراب بده

برای احتیاط و جلوگیری از سرکه احتمالی هم، یک قاشق غذا خوری خمیر مایه به دبه اضافه کردم

بعد از حدود 3 ساعت زندگی در دبه آغاز شده و الان حباب هایی که یکی یکی به سمت بالا در حرکت هستن لذت عمیقی رو من ایجاد می کنن

 

Post a Comment

<< Home