January 24, 2009


کویر لوتِ لوت.کلوت. برهوت. هوووووت
کویر لوت، استعاره ی دقیقی ست از جهان و زندگی ما: همه چیزی هست به هیات دریا و کاخ و قلعه و خانه و شهر و... همه چیز اما از غبار و خاک

2 Comments:

At 6:55 PM, Blogger فرهاد said...

یادم رفت بگم.عکسهای گیرایی از کویر داری. شاید یه نمایشگاه عکس بد نباشه.
فرهاد

 
At 7:04 PM, Blogger فرهاد said...

ببخشید کامنت اول ارسال نشده.عرض کردم تعبیر تو هم از زندگی ما زیباست. همه چیز اما از غبار و خاک. و می خواهم وهم را هم به آن اضافه کنم.چون به نظرم اغلب چیزها آغشته به درجه ای از توهم هستند... و چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من!ه

 

Post a Comment

<< Home