May 25, 2009

دوستان عزیز. اگر روزی روزگاری شورای نگهبان پنج نفر به اسامی زیر را به عنوان کاندید ریاست جمهوری تایید صلاحیت کند شما که بد را به بدتر ترجیح می دهید کدام را برمی گزینید؟
صفار هرندی. حسین شریعتمداری. علی فلاحیان. محمود احمدی نژاد. رحیم صفوی

5 Comments:

At 11:03 AM, Anonymous amir said...

به دوستانی که همیشه بحث بد و بدتر را پیش می کشند باید گفت : پس آزادی و اختیار و کرامت انسانی کجا رفته است؟ آیا مافقط ملزم به برگزیدن دو راه بد و بدتر هستیم. فرض کنید بیگناهی را به مرگ محکوم کنند و او را بین دو گزینه طناب دار یا تیرباران مخیر کنند. اولین چیزی که به ذهن او می رسد این است که هیچکدام، من می خواهم زنده بمانم و آزاد باشم. چرا خود را به انتخابهای حکومت بسپاریم؟ رای ندادن ما نشانه آزادگی و عزت نفس و کرامت انسانی ماست. اگر قرار باشد من به عنوان یک فرد انسانی رای بدهم باید به انتخاب و اراده من احترام گذاشته شود نه اینکه یک هیئت چند نفری از پیش برایم انتخاب کنند و من هم به خیال خودم زرنگی کنم و از میان انتخابهای آنها کسی را برگزینم که تصور یا توهم می کنم با آن هیئت مخالفت بیشتری دارد! زهی سادگی و کم خردی! آخر مگر چاقو دسته خودش را می برد؟

 
At 11:10 AM, Anonymous محمود said...

رای دادن به این نظام شریف
عین شرکت در آن جنایات است

 
At 8:34 PM, Anonymous Anonymous said...

باید شورایی باشد. شریعتمداری و فلاحیان باهم ترکیب خوبی می شوند. کاش شهید لاجوردی هم بود و در این شورا جا می گرفت.نه!عسگراولادی؟!نه!حیف است درگیر کارهای اجرایی شود.باید همان سیاستهای پشت پرده را بدارد،نبوغ دارد+ روابط+... . اما چطور این دل لامذهب را از این شکرپاره بردارم . ... همین محود قندو عسل را می گویم.او هم در شورا باشد
و
.
.
.
.
.
.

 
At 6:23 PM, Anonymous maziar said...

سفسطه نکن آقاجان

 
At 7:47 PM, Blogger cooob said...

واقعا این سفسطه است؟ خیلی دور از ذهن است اگر شورای نگهبان بماند؟

 

Post a Comment

<< Home