June 11, 2009

یک یادآوری دوستانه به آن‌ها که رای می‌دهند

محمدرضا نیکفر در مقاله‌ی «در ایران چه می‌گذرد» در نیلگون، هرچند معتقد است که در این هنگامه‌ی وحشتناک، در این هنگامه که به اعتقاد او «در برابر پهنه‌ی همگانی موجود نمی‌توان پهنه‌ی همگانی ایده‌آلی گذاشت که همچون بدیلی واقعی عمل کند»، باید در انتخابات شرکت کرد و به انتخاب بد دربرابر بدتر تن داد، اما نکته‌ی ظریف و مهمی را یادآور می‌شود:
بگذارید دلمان را خوش کنیم به اینکه شاید فرصتی برای تنفس و تجدید قوا و پیشروی بیشتر به دست آوریم. بد را برمی‌گزینیم و به خودمان دلداری می‌دهیم که این کار به خودی خود بد نیست؛ آنچه بد است این است که رضایت دادن به بد، عادت شود.
هانا آرنت با هوش و خردی تمام تذکر داده است که نباید در سیاست، منطق و مسیری را دنبال کنیم که به دوراهی بد و بدتر رسیم و مدام، برای این که وضع بدتر نشود، به بد تسلیم شویم. ما به هر حال، اینک بر سر دوراهی قرار گرفته‌ایم و کاری که افزون بر کنار کشیدن و منزه ماندن، از دستمان بر می‌آید، این است که تحلیل هانا آرنت را به صورت این تذکر تقریر کنیم: حال که در برابر بدتر، بد را برمی‌گزینیم، فراموش نکنیم که بد را برگزیده‌ایم. این گزینش نبایستی تقویت‌کننده‌ی همدستی و دوپهلویی‌ای باشد که به سادگی سیاست را به منجلاب بدل می‌کند. اگر فراموش کنیم که بد را برگزیده‌ایم، بعید نیست که فردا مستعدتر شده و بدتر را برگزینیم

2 Comments:

At 12:17 AM, Anonymous Anonymous said...

تذکری بجا و مهم است

 
At 12:54 AM, Blogger Unknown said...

آرش عزیز
نافرمانی مدنی مقدمات اجتماعی خاصی می‌طلبد که بدون آن نمی‌توان از توده‌ی مردم توقع برد دست به نافرمانی بزنند. آن چه سبب می‌شود در شرایط کنونی شرکت در انتخابات لازم باشد این است که پوپولیسم احمدی‌نژاد (به عنوان نماینده‌ی امنیتی‌ترین بخش حاکمیت جمهوری اسلامی - حتی محسن رضایی هم در این خصوص به احمدی‌نژاد متلک انداخت) با سازوکارهای اطلاعاتی و البته اقتصادی خاصی دارد با موفقیت هر چه تمام‌تر این شرایط مقدماتی را دشوارتر و حتی ناممکن می‌کند. در این وضعیت رای آوردن مجدد او به معنای هر چه طولانی‌تر شدن فرایند است. من نمی‌فهمم چگونه تو از استدلالی مبنی بر ضرورت نافرمانی مدنی برای اصلاحات دموکراتیک به این نتیجه‌گیری می‌رسی که شخصاْ در انتخابات شرکت نکنی و اجازه دهی رای نداده‌ی تو یک رای به سبد احمدی‌نژاد اضافه کند. مگر موفقیت او در سرکوب جامعه‌ی مدنی (یعنی سرکوب مقدمات لازم هر نوع نافرمانی مدنی)‌ پیش چشم تو و همه‌ی ما نیست؟

 

Post a Comment

<< Home