May 26, 2010

فرهنگ‌نامه‌های خیالی
فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی از زمره‌ی آثاری‌ست، بلاتشبیه و اگر بشود البته اصلا، از این قبیل: کتاب موجودات خیالی، اثر خورخه لوییس بورخس، و شهرهای نامریی (یا ناپیدا)، اثر ایتالوکالوینو. در این دومی، تمام شهرهای خیالی، نام زنی دارند.تفاوت فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی با دو اثر یادشده (صرف‌نظر از این که آن‌ها کجا و این کجا) این است که ابژه‌ی فرهنگ گیاهان، واقعی‌ست (هرچند می‌توان به آن بخشی هم افزود برای گیاهان خیالی)، اما در دو اثر دیگر، ابژه‌ها نیز یک‌سره خیالی‌اند

1 Comments:

At 5:47 PM, Blogger Unknown said...

به نظرم فکر نوشتن این کتاب از همان ابتدا خلاقانه و بدیع بود. بی صبرانه منتظر خواندنش هستم

 

Post a Comment

<< Home