June 09, 2010

می خواهم شروع کنم به روزنگاری حرفه ام. این که هرروز روی چه پروژه ای کار می کنم با تفصیلات طرح ها و تصاویر و اسکیس ها

2 Comments:

At 4:11 PM, Anonymous nasrin said...

جه عالی !

 
At 3:00 AM, Anonymous فاطمه said...

به نظرم فکر بسیار خوبی است. از همین الان یک جلد خاطراتتان را خریدارم. لطفا امضا کنید برایم کنار بگذارید.

 

Post a Comment

<< Home