June 09, 2010

رقصم گرفته بود
مثل درختکی در باد
آن جا کسی نبود
غیر از من و خیال و تنهایی
این شعر از کی ست؟ سهیل نفیسی خوانده است و عجیب خودم را می یابم در این شعر وقتی به بیابان می روم

3 Comments:

At 8:37 AM, Anonymous مرجان said...

از ابراهیم منصفی ست

 
At 4:01 PM, Anonymous شیدا said...

منم خیلی این آهنگ رو دوست دارم...البته تقریبا کل آلبوم رو.

 
At 4:01 PM, Anonymous شیدا said...

منم خیلی این آهنگ رو دوست دارم...البته تقریبا کل آلبوم رو.

 

Post a Comment

<< Home