July 18, 2011
 
پدیده‌های نوظهور در کنار روستاهای بخش کوهپایه (بالا به پایین: روستای سُهر و روستای میرجعفر): زمین‌های وسیع بازی با کف آسفالت! علاوه‌بر آسیبی که به چشم‌اندازهای هنوز بکرِ این روستاها وارد آورده است، ندیده‌ام کسی در آن‌ها بازی کند. آن‌قدری که من می‌دانم و در این روستاها دیده‌ام، فقط روزهای تعطیل، آن تعداد مرد جوان و میان‌سال گرد هم می‌آیند (زن‌ها که قرار نیست در این زمین‌ها بازی کنند!) که بتوانند بازی‌های گروهی راه بیندازند و این تعداد نیز به‌راحتی در فضاهای عمومیِ روستا به بازی مشغول می‌شوند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home