July 23, 2012


این مقدمه‌ی مطلبی‌ست با عنوان غلط‌انداز و گنده‌گوی «تاملاتی در خیال و معماری (خیال و خانه)» که تازه شروع کرده‌ام و شرحِ خیال‌های من برای بازسازیِ خانه‌هایی‌ست که هربار برای خرید هرکدام، عزم جزم کرده‌ام و البته به‌جایی نرسیده است.
«سکونت»، کارِ شگرفی‌ست. «سکونت» شاید مهم‌ترین کارِ آدمی‌ست. شاید اصلا «سکونت»، تنها کارِ آدمی‌ست. «سکونت»، کارِ آدمی‌ست. هریک از این‌ها هم که باشد (که من خیال می‌کنم همه‌ی این‌هاست)، «سکونت»، کارِ شگرفی‌ست؛ دشوار و پرچالش؛ پرزحمت. قصدم فقط دشواری و پرزحمتیِ ساختمان ساختن نیست؛ که این دشواری، در برابرِ دشواریِ هستی‌شناختی و معرفتیِ امرِ «سکونت»، هیچ است. اما ما چه راحت سکونت می‌گزینیم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home