September 26, 2012


در بدنه‌ی غربیِ میدان نقش‌جهان، هر چند دهانه، یک دهانه به پارکِ پشت میدان خالی‌ست. به‌عبارت دقیق‌تر، سه‌دهانه‌ی متوالی: یک‌ دهانه از برِ میدان، یک دهانه از بازارِ دور میدان، یک دهانه‌ از لایه‌ی پشتی. امشب که با مریم رفته‌بودیم میدان، دیدم این سه دهانه‌ی خالی، از لحاظ اندازه (عرض و طول و ارتفاع)، تقریبا (با تقریبی کم‌تر از یک متر) به‌اندازه‌های خانه‌ی خیالِ ماست. و جالب این که آجرکاریِ تاقِ یکی از این دهانه‌ها، درست همان شیوه‌ای‌ست که برای زدنِ تاقِ آجری خانه‌مان در خیال دارم.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home