November 08, 2012دیری‌ست این حکایت پرآب‌چشم، دیری‌ست.
متن زیر را از خاطراتِ خودنوشتِ سیمین بهبهانی، «با مادرم همراه» نقل می‌کنم:
«دو روز پیش از عید [1388]، وبلاگ‌نویس جوان، امیدرضا میرسیّافی در زندان درگذشت. دکتر حسام فیروزی نیز چند روز پیش از عید برای اجرای حکم محکومیتش خود را به زندان معرفی کرده بود. تلفنی خبر مرگ امیدرضا را به من داد. [...] گفت که در آخرین فرصت‌های زندگی‌ی او بالای سرش بوده و فشار خونش را اندازه گرفته و تذکر داده که فشار خون او بسیار پایین است و ضربان قلبش وضع بدی دارد.»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home