July 09, 2013مجموعه‌ی "مکعب‌های خیالی"، مجموعه‌ای‌ست که خیلی دوست‌اش دارم و به‌مرور روی آن کار می‌کنم. امیدوارم روزی از این‌ها، در قطع‌ِ بزرگ (50 در 70) نمایشگاهی بگذارم. قبلن دستی می‌کشیدم؛ اما چند روزی‌ست که دارم با AutoCAD می‌کشم. سردیِ خط‌های AutoCAD به‌نظرم با ایده‌ی این کارها هم‌خوان‌تر است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home