September 27, 2008

می جوشد از درون، همچون دل من

September 24, 2008

نودولتی به جای تازه به دوران رسیدگی

September 23, 2008

زندگی از آن ِ کسی ست که آن را می کند

September 19, 2008
اعلامیه ی فوت صاحبان مغازه های معروف و قدیمی چهارباغ عباسی، با اسباب خاک گرفته و تلمبار پشت شیشه، اعلامیه ی سپری شدن روزگار یک شهر، یک خیابان است

شیمیا هم تمام شد

دیشب شراب انداختیم
پاییز فرا رسید
گونه ی انار گل انداخت

September 18, 2008

دیشب شراب انداختیم
بیست و هفت شهریور هشتاد و هفت

September 09, 2008

این را هم نگاه کنید

September 08, 2008

ثانیه شمارهای چراغ خطرهای اصفهان خیلی بامزه است. صرف نظر از تقاطع های مهمی که ثانیه شمار ندارند هنوز (مثل تقاطع پل فردوسی /هفت دست با خیابان دنبال رودخانه) و جز معدود تقاطع هایی که ثانیه شمارشان واقعا ثانیه شماری می کند، باقی مثلا از ثانیه ی 68 که شروع می کنند و آدم را به خاموش کردن ماشین و لمیدن در صندلی و چشم چرانی وا می دارند، ناگهان بعد از چند ثانیه می روند روی ثانیه ی 10. بعد روی ثانیه ی 5 چند ثانیه ای متوقف می شوند و بالاخره به ثانیه های پایانی می رسند

برای اولین بار از طریق اینترنت کتاب خریدم از این سایت. به موقع و سریع رسید

September 02, 2008

سایت خوبی یافته ام با پرداختی عمیق به مباحثی که مدت هاست ذهن مشوش مرا دربر گرفته است. از جمله پرداختنش به خیابان هرچند که در حد یک طرح است