January 24, 2013


سکس در آینه به‌نظرم صرفا یک کار بامزه نیست. خاصیتِ پاردوکسیکالِ سکس، مشخصا سکسِ دونفره، که هردو تنگاتنگِ هم و به‌هم چسبیده‌اند، این است که ندیدنِ تمامِ تنِ هم، شور و میل را آرام و سرد می‌کند؛ حداقل برای من گاهی و معمولا چنین است. سکس در آینه، تماشای خود و کردنِ خود، خودِ دو نفر، را عملی می‌کند و بر شور و شرِ خواستن و شهوت می‌افزاید. اما به‌نظرم مهم‌تر از این، تماشای خود در آینه، به خودآگاهیِ سکس و بازیگرانِ آن بسیار کمک می‌کند و این خیلی مهم است جانِ شما.

January 17, 2013


همیشه با خودم فکر می‌کردم که روزی روزگاری اگر خانه‌ای برای خودم ساختم، همه آن‌ کارها که کارفرماهای ریز-و-درشت‌ام زیر بارش نرفته‌اند، مثل تکه‌تکه‌های یک کولاژ، کنار هم می‌سازم. از این غافل بودم که معمار، چون نوبتِ خودش برسد، از همه محافظه‌کارتر می‌شود!

خانه ی بیدآباد. 28 دی 91


«فهرست خواستها و کششهایی را که باید با خویشتنداری مهار کرد فرهنگها از بدو تولدِ فرد به او می‌آموزند. فروید معتقد بود خویشتنداری در دفع [،] نخستین آموزشِ عام در بازدارندگی است و همۀ اخلاقیات انسان بر پایۀ آن و به تبع آن شکل می‌گیرد.»
محمد قائد/ ظلم، جهل و برزخیان زمین (نجواها و فریادها در برخورد فرهنگها)

January 08, 2013

آغاز: 18 دی 91

January 05, 2013


بازسازیِ خانه‌ای که در بیدآباد خریدیم از این هفته آغاز می‌شود تا چه از آب درآید.


January 03, 2013

http://fis-iran.org
سایت خوبی ست با مجموعه ای از فایل های صوتی تاریخ شفاهی ایران