January 31, 2009

در زندگی گاهی اوقات هست که فقط باید خوابید. روزها و هفته ها شاید

January 24, 2009


کویر لوتِ لوت.کلوت. برهوت. هوووووت
کویر لوت، استعاره ی دقیقی ست از جهان و زندگی ما: همه چیزی هست به هیات دریا و کاخ و قلعه و خانه و شهر و... همه چیز اما از غبار و خاک

January 12, 2009

تجربه‌ی تجرد در فضاهای شهری، طرحی‌ست به ابتکار نهال نفیسی. تجربه‌های خود را از تجرد و تنهایی در شهرهایی که زندگی می‌کنید، در قالب نوشته، نقاشی، عکس و یا هر مدیوم دیگری بازگو کنید، در کامنت این نوشته و یا ترجیحا از طریق ایمیل نهال نفیسی یا ایمیل من
(nahal@rice.edu)پست الکترونیک نهال نفیسی

January 05, 2009
زیبایی شناسی شهری محرم